Europese Vereniging voor Defensie IVZW – S€D

Waarom gebruik maken van het acroniem € in het kader van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW? 1. Tijdens een opzoeking op het web, b.v. via Google, verwijst het acroniem SED naar een groot aantal zeer diverse uitdrukkingen, gaande van de Oost-Duitse communistische partij tot een Linux online editor, van een restaurant tot een verwarmingsinstallateur. S€D maakt onze IVZW veel meer zichtbaar: het verwijst onmiddellijk en alleen naar haar. 2. De euro, onze gemeenschappelijke munt, is de grootste overdracht van de soevereiniteit in het kader van de opbouw van een verenigd Europa, en de ECB blijft op heden de enige federale instelling in Europa. Het feit dat we gebruik maken van het symbool € toont onze wil om op het gebied van defensie en veiligheid dezelfde overdracht van soevereiniteit te laten doorvoeren dan op het monetair gebied.
Home Presentatie Activiteiten Agenda Publicaties Organisatie Geschiedenis Multimedia Steun Contact Links Hoe word ik lid? Necrologie

ADRES


S€D

Karmelietenstraat 24 bus 10

1000 Brussel

Belgïe

CONTACT


Per telefoon

Tel. +32 (0)476.49.04.96


info@seurod.eu

Sitemap

Home

Presentatie

Activités

AV

RvB

Vormigen

Burgerzin

Studies

Agenda

Publicaties

Tijdschrift “S€D”

Studies

Pers

CitatenOrganisatie

Leden

Raad van bestuur

Erecomité

Geschiedenis

Multimédia

Fotos

Videos

Steun

Contact

Links

Hoe weerd ik lid ?

Necrologie

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur Google Bookmarks Partager par e-mail Partager sur LinkedIn Imprimer

© Copyright S€D 2015 - 2018

Bankrekening: 973-1439843-09

(IBAN: BE52 9731 4398 4309 - BIC: ARSPBE22)

Wettelijke vermeldingen

Last newsletter
LA CLEF D'UNE DÉFENSE EUROPÉENNE, CELLE DES ÉTATS-UNIS D'EUROPE


Dans la première partie, l’auteur expose l’origine de la formation universitaire au commandement et son évolution. Dans la deuxième, il décrit comment les établissements militaires d’enseignement supérieur ont intégré les espaces européens de l’enseignement supérieur et de la recherche, la politique européenne de sécurité et défense, ainsi que le programme ERASMUS et son pendant militaire. Dans la troisième partie, il analyse la situation actuelle de l’Europe et en déduit la nécessité des États-Unis d’Europe, d’une Défense européenne et d’une Université européenne de défense.


Om het boek te bestellen.

Referenties: ISBN: 9789057184703

Een digitale versie is te bestellen via amazon.fr

Un jour viendra où vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne”.


Victor Hugo

Discours au Congrès de la paix, Paris, 21/08/1849, Assemblée nationale.

Van 1969 tot 1989


In 1969, brengt de top in Den Haag politiek Europa weer op gang; hij verandert de gemeenschappelijke markt in een Economische en Monetaire Unie (EMU), creëert een Europees Reserve Fonds en hervat onderhandelingen met Groot-Brittannië.


Van links naar rechts, Mariano Rumor, Willy Brandt, Georges Pompidou, Piet de Jong, Gaston Eyskens, Jacques Chaban-Delmas et Pierre Werner. Au deuxième rang de gauche à droite: Aldo Moro, Gaston Thorn, Maurice Schumann, Pierre Harmel, Joseph Luns, Walter Scheel


In 1970 begint de Europese politieke samenwerking op basis van het Davignon-rapport, dat de doelstellingen vaststelt (harmonisatie van de posities, overleg en geschikte gemeenschappelijke acties) alsook de procedures (tweejaarlijkse vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken en driemaandelijkse vergadering van de directeurs van het beleid, die het Politiek Comité vormen).


In 1972 vliegt de eerste Airbus.


In het voorjaar van 1973, is Henry Kissinger van mening dat de veranderingen in de internationale situatie sinds de ondertekening van het Atlantisch Bondgenootschap een nieuwe vorm van samenwerking vereisen, met Japan ingesloten, naast de VS en Europa. Hij benadrukte de noodzaak voor de geallieerden om de last (vooral financieel) te delen omdat ze te zwaar is geworden voor de enige Amerikanen. Het is daarom noodzakelijk om de relatie tussen de westerlingen te herdefiniëren, rekening houdend met de wereldwijde verantwoordelijkheden en belangen van de VS, die de leiding moeten blijven geven. Deze herbeoordeling moet een nieuw Atlantisch handvest produceren, met inbegrip van maatregelen op de diplomatieke, militaire en economische vraagstukken. Europa ontvangt de standpunten van Kissinger met reservering en zelfs vijandigheid. De Yom Kippoer Oorlog (oktober 1973) onderstreept de verschillen tussen de Amerikanen, die Israël ondersteunen en de Europeanen die hun olietoevoer willen veilig stellen. Het is ook in 1973 dat Europese valutas door een wisselkoersmechanisme worden gekoppeld.


Eens het Verenigd Koninkrijk lid van de Gemeenschappen, met Ierland en Denemarken, merkte premier Edward Heath het gebrek aan focus of authority. De eerste Raad van staatshoofden en regeringsleiders, vergezeld van de voorzitter van de Europese Commissie, wordt bijeengeroepen op 10 december 1974. Hij concretiseert het Europa van de staten aangeprezen door de Gaulle. Unanimiteit is niet langer vereist voor alle vragen. De Raad beslist dat de vergadering door de algemene verkiezingen van 1979 zal worden gekozen en belast de Belgische premier, Leo Tindemans, om tegen het einde van 1975 een verslag over de EU-stand op te stellen. De ministers van Buitenlandse Zaken blijven elke kwartaal bijeen te komen om de meer technische dossiers aan te pakken. De Europese Politiek Comité verzamelt zijn collega's rond Etienne Davignon, directeur van het beleid in de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Tindemans beweert in zijn rapport dat de EU « onvolledig zal zijn zolang ze een gemeenschappelijke verdedigingspolitiek blijft missen ». In 1976, beslissen de Europese ministers van defensie van de NAVO de oprichting van de Independent European Programme Group (IEPG), belast met de bewapeningskwesties.


In 1979 wordt een kortstondige Europees Monetair Stelsel geboren, maar het aan de macht komen van Margaret Thatcher opent een crisis van zes jaar op de Britse bijdrage (I want my money back) en op het ontwerp van Europese internationale politiek.


In 1981, Griekenland, Spanje en Portugal voegen zich bij de Gemeenschappen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Hans-Dietrich Genscher en van Italië, Emilio Colombo, publiceren een gezamenlijke verklaring, om te proberen de crisis te overwinnen door een stap te zetten in de richting van een politieke unie.


In 1985, opent het Verdrag van Schengen de grenzen tussen vijf eerste landen.


In 1986, nadat de Europese Gemeenschappen de deregulering en bezuinigingen op sociale uitgaven dierbaar aan Margaret Thatcher zich eigen hadden gemaakt, en een gezamenlijke campagne van het Europees Parlement en de Commissie onder voorzitterschap van Jacques Delors om de economische stagnatie en beleid in Europa te overwinnen, wordt de Europese Akte ondertekend. Het vormt een geheel met de drie Europese Gemeenschappen, voorziet de gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad voor beslissingen over de binnenmarkt, creëert nieuwe bevoegdheden op het gebied van onderzoek en bescherming van het milieu en zorgt voor Europese verantwoordelijkheid voor het buitenlandse- en veiligheidsbeleid.


De Belgische diplomaat Alfred Cahen, de nieuwe WEU-secretaris-generaal, wijst een dubbele rol in zijn organisatie, in het federalistisch tijdschrift L'Europe en formation: deze van element van de Europese integratie en van de Europese pijler van het Atlantisch Bondgenootschap. Als gevolg hiervan, krijgt hij de toestemming voor het verhuis van zijn diensten van Londen naar Brussel. De WEU-operatie Cleansweep laat, in 1987 en 1988 toe, de vrijheid van scheepvaart in de Perzische Golf, verstoord door de oorlog tussen Iran en Irak, te herstellen.


In 1987, in Maastricht, krijgt de EU een tweede pijler (buitenlands beleid en de gemeenschappelijke veiligheid) en een derde (interne veiligheid en justitie). De burgerschap, de economische en monetaire unie, de medebeslissingsprocedure van het Europees Parlement op gelijke voet met de Raad worden opgezet. Kanselier Helmut Kohl stelt tijdens de top met president Francois Mitterrand in Karlsruhe voor om een Frans-Duitse brigade te creëren voor de vijfentwintigste verjaardag van het Elysée Verdrag. Frankrijk en Duitsland verplichten zich op deze gelegenheid om elke Europese staat die zou worden aangevallen, te verdedigen, ook met de Franse nucleaire wapens. Kohl zei met de Belgische Premier Wilfried Martens dat de Europese NAVO-troepen beter moeten worden geïntegreerd in de schoot van de WEU, want een Europese Unie heeft geen betekenis als ze geen defensiebeleid heeft. In Sevilla, beslissen de Europese ministers van Defensie van de NAVO om een Europa van de bewapening te creëren en beoogen samenwerking op dit gebied. De Europese top in Den Haag verklaart dat "de bouw van een geïntegreerd Europa onvolledig zal blijven zolang deze constructie zich niet uitstrekt tot veiligheid en defensie."Vorige pagina - Volgende pagina - Terug pagina geschiedenis

Naar de top van de pagina