Europese Vereniging voor Defensie IVZW – S€D

Waarom gebruik maken van het acroniem € in het kader van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW? 1. Tijdens een opzoeking op het web, b.v. via Google, verwijst het acroniem SED naar een groot aantal zeer diverse uitdrukkingen, gaande van de Oost-Duitse communistische partij tot een Linux online editor, van een restaurant tot een verwarmingsinstallateur. S€D maakt onze IVZW veel meer zichtbaar: het verwijst onmiddellijk en alleen naar haar. 2. De euro, onze gemeenschappelijke munt, is de grootste overdracht van de soevereiniteit in het kader van de opbouw van een verenigd Europa, en de ECB blijft op heden de enige federale instelling in Europa. Het feit dat we gebruik maken van het symbool € toont onze wil om op het gebied van defensie en veiligheid dezelfde overdracht van soevereiniteit te laten doorvoeren dan op het monetair gebied.
Home Presentatie Activiteiten Agenda Publicaties Organisatie Geschiedenis Multimedia Steun Contact Links Hoe word ik lid? Necrologie

ADRES


S€D

Karmelietenstraat 24 bus 10

1000 Brussel

Belgïe

CONTACT


Per telefoon

Tel. +32 (0)476.49.04.96


info@seurod.eu

Sitemap

Home

Presentatie

Activités

AV

RvB

Vormigen

Burgerzin

Studies

Agenda

Publicaties

Tijdschrift “S€D”

Studies

Pers

CitatenOrganisatie

Leden

Raad van bestuur

Erecomité

Geschiedenis

Multimédia

Fotos

Videos

Steun

Contact

Links

Hoe weerd ik lid ?

Necrologie

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur Google Bookmarks Partager par e-mail Partager sur LinkedIn Imprimer

© Copyright S€D 2015 - 2018

Bankrekening: 973-1439843-09

(IBAN: BE52 9731 4398 4309 - BIC: ARSPBE22)

Wettelijke vermeldingen

Last newsletter
LA CLEF D'UNE DÉFENSE EUROPÉENNE, CELLE DES ÉTATS-UNIS D'EUROPE


Dans la première partie, l’auteur expose l’origine de la formation universitaire au commandement et son évolution. Dans la deuxième, il décrit comment les établissements militaires d’enseignement supérieur ont intégré les espaces européens de l’enseignement supérieur et de la recherche, la politique européenne de sécurité et défense, ainsi que le programme ERASMUS et son pendant militaire. Dans la troisième partie, il analyse la situation actuelle de l’Europe et en déduit la nécessité des États-Unis d’Europe, d’une Défense européenne et d’une Université européenne de défense.


Om het boek te bestellen.

Referenties: ISBN: 9789057184703

Een digitale versie is te bestellen via amazon.fr

Un jour viendra où vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne”.


Victor Hugo

Discours au Congrès de la paix, Paris, 21/08/1849, Assemblée nationale.

De blokkering van de EVDB


In 2005, de goedkeuring van het grondwettelijk verdrag per referendum mislukt in Frankrijk, evenals de volksraadpleging in Nederland.


In 2007, Bulgarije en Roemenië integreren zich in de EU, Ierland verwerpt het Verdrag van Lissabon.


In 2008, slaagt Javier Solana er niet in om de strategie "Een veilig Europa in een betere wereld" te herzien. De Europese Raad keurt enkel een "Report on the Implementation of the European Security Strategy – Providing Security in a Changing World". De EU lijkt hesitant and reactive, uncertain of its role on the world stage, internally divided and riddled by institutional blockages. In december laat het Franse voorzitterschap van de EU het militaire ERASMUS-programma goedkeuren door de Europese Raad.


Herman Van Rompuy en Javier Solana


Het Europees Defensieagentschap (EDA), opgericht bij Gemeenschappelijk Optreden 2004/551/GBVB van de Raad van 12 juli 2004 in Brussel, neemt het Bewapeningsgroep van West-Europa en de Bewapeningsorganisatie van West-Europa over. Het werkt onder de politieke controle van de Raad en is samengesteld uit de EU-lidstaten met uitzondering van Denemarken. Daarentegen, hebben Noorwegen, Zwitserland en Servië een "administratieve regeling" ondertekend met de EDA die hen in staat stelt om aan projecten deel te nemen. Het EDA wordt voorgezeten door de SGHR, sinds 2010 door de HR; de stuurgroep bestaat uit de ministers van Defensie van de deelnemende landen. De operationele begroting dan het EDA is klein (ongeveer € 30 miljoen) en Groot-Brittannië wilt dit niveau handhaven. Echter wordt dit bedrag gefinancierd door de lidstaten van het Agentschap op basis van hun bruto nationaal inkomen, aangevuld door ad hoc projecten met een bedrag van € 300 miljoen in 2010, door de betrokken staten gefinancierd. Voor het uitvoeren van bewapeningsprogramma's, werkt het EDA samen met OCCAR, op grond van een beslissing van de Raad van de EU op 11 en 12 december 2008. Voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek voor Defensie, ondersteunt de EDA een aantal grote programma's, maar haar middelen zijn veel minder dan die van het kaderprogramma van de Europese Commissie.


De EDA stimuleert de verhoging van de convergentie van de verdedigingsplannings en de standaardisatie van de processen van kwalificatie en certificering, met name voor de luchtvaart, en  bevordert hun wederzijdse erkenning. Het moedigt de nationale inspanningen in R&D, om de Europese technologische en industriële mogelijkheden te handhaven en verhogen, bijvoorbeeld over toekomstige luchtsystemen inclusief UAV's, en biedt de militairen hun plaats in de Europese "single sky".


Aan het einde van het mandaat van Javier Solana, heeft de EU een veiligheidsstrategie, dat ze ten dienste van de vrede in de Balkan, de Kaukasus, Afrika, het Midden-Oosten en Azië heeft geïmplementeerd. Ondanks zeer beperkte middelen, de ESDCA en de EDA helpen de Europese veiligheids- en defensie cultuur te ontwikkelen voor de ene, en de militaire capaciteiten, het militaire en dual-use onderzoek, de rationalisering van de verwervingen, de interoperabiliteit van de bewapening, het vrije handel, de industriële en technologische defensiebasis voor de andere.


In maart 2012 werd de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy ervan bewust dat defensie sinds 2005 niet meer was opgenomen in de agenda van de Raad. Dit startte een proces dat de 28 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie (EU) in december 2013 heeft geleid tot het bepalen van een actieplan en van een nieuwe afspraak in juni 2015. Maar in juni laatstleden heeft de Europese Raad de behandeling van de defensie aangelegenheden uitgesteld tot de tweede helft van 2016. Dit is niet de nieuwe definitie van de opdrachten van het EDA en de btw-vrijstelling van sommige van haar projecten, besloot op 12 oktober 2015, die de verdediging van Europa een impuls zal geven. Dit is afhankelijk van de voortgang van het politieke Europa.


De lidstaten van de EU, in plaats van het volgen van een gemeenschappelijk beleid, nemen verschillende initiatieven binnen de EU of de NAVO, variërend van de operaties tot bepaalde wapensprogrammas. Ze proberen ad hoc coalities te verenigen, maar hebben moeite om de terughoudendheid van de anderen te overwinnen. Deze coalities zijn niet geloofwaardig, want ze resulteren niet van een gezamenlijke strategie en van een gedeelde visie op de toekomst van de EU.


De strategische ruzies tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn belangrijk en oud; zij hebben betrekking op de mate van de Europese integratie; op de respectievelijke aandelen van de VS, de NAVO en de WEU, en later van de EU in de verdediging van Europa; op de civiel-militaire relevantie van het EVDB; op het concept van de EU als macht. Ondanks deze ruzies, beseffen ze dat ze niet meer alleen de noodzakelijke verdediging systemen kunnen verwezenlijken. Ze proberen dus samen te werken, vandaar de top in St. Malo in 1998 en het militaire samenwerkingsverdrag van Lancaster House in 2010.


Frankrijk en Duitsland nemen deel aan Schengen, nemen de euro aan en weigeren om in te grijpen in Irak in 2003. Maar Duitsland weigert samen met Frankrijk en Groot-Brittannië in te grijpen in Libië.


De trojka Duitsland - Frankrijk - Verenigd Koninkrijk was in 2012 het niet eens over de fusie van de industriële groepen BAe en EADS. De Weimar Driehoek, zelfs uitgebreid naar Spanje en Italië, heeft niet gepresteerd. De groep van de Letter of Intent en de OCCAR, zijn bijna steriel. Tot nu toe, geen enkele groep van landen die zijn gevormd hebben om de motor te worden van de verdere politieke en militaire integratie van de EU, bleek vruchtbaar te zijn.


Bijgevolg heeft Europa weinig gewicht in de internationale politiek. Na tien jaar van onderhandelingen met Iran, blijft het resultaat mager, ondanks de zware economische sancties. Hetzelfde geldt voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, en voor degenen die min of meer door Rusland bevroren werden. Als gevolg van deze onmacht, lijdt vandaag de EU van een zone van onzekerheid die zich uitstrekt van het noorden van Noorwegen tot het oosten van Afghanistan en van daar naar Mauritanië. Het ontbreken van de Europa van defensie en veiligheid heeft sinds tien jaar is de toename van de gevaren in de buurt van Europa vergemakkelijkt, alsook de vervulling van de aanslagen in 2015 in Brussel en Parijs, want het Verdrag van Lissabon heeft de embryo van Europese inlichtingendienst gecreëerd door Solana ontmanteld. De lidstaten kunnen onze vrijheid en veiligheid niet meer garanderen, omdat ze verzwakt zijn, zowel van buitenaf, door de globalisering, als van binnenuit, door het communitarisme.


Het gebrek aan eenheid van de doctrine en van het commando op EU-niveau draagt bij de ondoeltreffendheid van een belangrijke gezamenlijke militaire inspanning, in termen van het aantal manschappen (1,5 miljoen Europese soldaten) en van financiën (de cumul van de nationale budgetten is bijna 200 miljoen €). De strategie bepaalt niet, voor elk type actie overwogen, de nodige capaciteiten en middelen, waardoor het moeilijk is om acties te plannen in reactie op de grote bedreigingen, die uit de studie van de globale veiligheidscontext geidentificeerd worden, en onmogelijk de voorbereiding van hun voorkeur operatiewijze. De EU heeft daarom een gebrek aan reactiviteit in de beginfase van de crises en aan militaire capaciteiten opdat haar actie echt globaal zou zijn.Vorige pagina - Volgende pagina - Terug pagina geschiedenis

Naar de top van de pagina