Europese Vereniging voor Defensie IVZW – S€D

Waarom gebruik maken van het acroniem € in het kader van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW? 1. Tijdens een opzoeking op het web, b.v. via Google, verwijst het acroniem SED naar een groot aantal zeer diverse uitdrukkingen, gaande van de Oost-Duitse communistische partij tot een Linux online editor, van een restaurant tot een verwarmingsinstallateur. S€D maakt onze IVZW veel meer zichtbaar: het verwijst onmiddellijk en alleen naar haar. 2. De euro, onze gemeenschappelijke munt, is de grootste overdracht van de soevereiniteit in het kader van de opbouw van een verenigd Europa, en de ECB blijft op heden de enige federale instelling in Europa. Het feit dat we gebruik maken van het symbool € toont onze wil om op het gebied van defensie en veiligheid dezelfde overdracht van soevereiniteit te laten doorvoeren dan op het monetair gebied.
Home Presentatie Activiteiten Agenda Publicaties Organisatie Geschiedenis Multimedia Steun Contact Links Hoe word ik lid? Necrologie

ADRES


S€D

Karmelietenstraat 24 bus 10

1000 Brussel

Belgïe

CONTACT


Per telefoon

Tel. +32 (0)476.49.04.96


info@seurod.eu

Sitemap

Home

Presentatie

Activités

AV

RvB

Vormigen

Burgerzin

Studies

Agenda

Publicaties

Tijdschrift “S€D”

Studies

Pers

CitatenOrganisatie

Leden

Raad van bestuur

Erecomité

Geschiedenis

Multimédia

Fotos

Videos

Steun

Contact

Links

Hoe weerd ik lid ?

Necrologie

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur Google Bookmarks Partager par e-mail Partager sur LinkedIn Imprimer

© Copyright S€D 2015 - 2018

Bankrekening: 973-1439843-09

(IBAN: BE52 9731 4398 4309 - BIC: ARSPBE22)

Wettelijke vermeldingen

Last newsletter
LA CLEF D'UNE DÉFENSE EUROPÉENNE, CELLE DES ÉTATS-UNIS D'EUROPE


Dans la première partie, l’auteur expose l’origine de la formation universitaire au commandement et son évolution. Dans la deuxième, il décrit comment les établissements militaires d’enseignement supérieur ont intégré les espaces européens de l’enseignement supérieur et de la recherche, la politique européenne de sécurité et défense, ainsi que le programme ERASMUS et son pendant militaire. Dans la troisième partie, il analyse la situation actuelle de l’Europe et en déduit la nécessité des États-Unis d’Europe, d’une Défense européenne et d’une Université européenne de défense.


Om het boek te bestellen.

Referenties: ISBN: 9789057184703

Een digitale versie is te bestellen via amazon.fr

Un jour viendra où vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne”.


Victor Hugo

Discours au Congrès de la paix, Paris, 21/08/1849, Assemblée nationale.

Een korte geschiedenis van de toekomst van Europa


Europese landen - met name de grotere - hebben moeite om te erkennen dat hun geschiktheid om tegenover de huidige uitdagingen te staan is gevoelig en snel aan het dalen, en dat een Europese, collectieve en gecoördineerde reactie alleen geldig is. Om het verval te voorkomen, om een effectieve verdediging en veiligheid mogelijk te maken, tegen een maatschappelijk aanvaardbare kost, terwijl onze soevereiniteit zou verhogen, hebben we een voorhoede nodig: de Verenigde Staten van Europa (VSE).


Alleen Europa heeft de grootte en het gewicht die goed in staat stellen de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw aan te nemen. De overgang naar de VSE is onontbeerlijk om onze politieke en strategische afhankelijkheid van de VS te verminderen, en te gelijkertijd het Atlantisch Bondgenootschap, tot zover verzwakt door het overduidelijk onevenwicht tussen de twee pijlers, te versterken. Elke Europees bewust van zijn burgerschap zou moeten het willen en eraan werken. Onder de conservatieve krachten die zich daartegen verzetten, heerst de angst voor multiculturaliteit. De nationalisten hebben de mythe van homogene volkeren gecreëerd, terwijl Europa altijd multicultureel is geweest. Het telt onder haar burgers landgenoten en stedelingen. Ze bevat al heel minderheden, zoals joden en zigeuners. Haar wortels zijn deels Arabisch, vooral in Sicilië, Spanje en Portugal, en Turkse, in de Balkan en in Griekenland. Zelfs op het individuele niveau, de individuele identiteit bevriezen is in strijd met het humanisme, omdat onze identiteiten meerdere zijn en in de tijd verschuiven. Alle vaders van de Hervorming waren katholieken. Alle uitgetreden waren priesters. Alle militairen waren burgers.


Om de binnenlandse vrede te garanderen, zou de EU moeten zorgen voor haar coherentie, vooral op monetair, economisch en sociaal vlakken, en tegelijkertijd voor de individuele vrijheden, gelijke kansen en democratie. In het buitenland, zou ze een doeltreffend externe actie moeten voeren, met inbegrip van, indien nodig, militaire operaties. Deze worden belemmerd of verhinderd door de meningsverschillen tussen de achtentwintig lidstaten. De federalistische meerderheid die de verzorgingsstaat wil te behouden, verzet zich tegen de aanhangers van een klassenmaatschappij die, onder leiding van de Britten, de Unie tot een vrijhandelszone willen reduceren. De EU is al te vaak niet in staat om met één stem spreken, om de motor van de veiligheid en van het welvaart voor iedereen te zijn, te wijten aan het veto van ten minste één eurosceptische lidstaat. Daarentegen, daar het Verenigd Koninkrijk en wat meer marginale staten wezen buitenspel gezet, heeft de eurozone tot nu toe, de soevereine schuldencrisis weergestaan. Deze crisis heeft de EU gedwongen om een beetje solidariteit te bewijzen, met name ten aanzien van Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje; het heeft zijn economisch bestuur aanzienlijk versterkt door het begrotingsstabiliteits- en groeipact. De eurozone beschikt over een federale instelling, de ECB, die beter dan de Bundesbank deed, de prijsstabiliteit heeft behouden, terwijl ze de rente op leningen van de staten in de zone heeft verminderd. Deze zijn op weg naar een grotere convergentie van hun economisch beleid. De ECB zorgt voor een gecentraliseerde controle van onze banken. De zone zal zich uitbreiden naar landen die voldoen aan de criteria om de euro in te voeren: het VEU maakt ze deze verplichting, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De eenheidsmunt is de meest krachtige symbool van de Unie, en de Europese Centrale Bank is de enige federale orgaan van de EU. Het is dan ook in deze zone dat de gezamenlijke politieke het best zich uit, maar de eurozone is niet bevoegd voor het GBVB en het GVDB.


Maar Poetin past, maar pervers, de algemene aanpak toe, zonder, in tegenstelling tot Tolstoj, oorlog en vrede nader onder te scheiden. De NAVO blijft essentieel voor het behoud van de vrede in Europa, en de inspanningen van normalisatie en interoperabiliteit dat ze sinds zestig jaar heeft getroosd dienen gewaardeerd te worden. Gezien de geopolitieke context, is een nieuwe impuls nodig om op het pad, met name door Churchill, de Gaulle en Eisenhower getraceerd, vooruit te gaan. Na het mislukken van de EDC, hebben de Ses de verdienste gehad van te beleven in Messina, en er waren de Verdragen van Rome. Het opgeven van de Fouchet plannen opende een nieuwe baan, gemaakt zowel van uitbreiding als van verdieping. Het Verdrag van Maastricht was een geweldig moment, deze van Amsterdam, Nice en Lissabon waren vooral gemiste kansen. Het is tijd om lessen ervan te trekken.


De EU-lidstaten die geen lid zijn van de NAVO hebben hun soevereiniteit inzake defensieniet overgegeven. Het is hetzelfde voor diegenen die geen lid van de eurozone zijn: zij hebben niet hun soevereiniteit op monetair gebied overgegeven. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, als permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, zullen waarschijnlijk nog een lange tijd, natiestaten blijven die overtuigd zijn meer dan gewone EU-lidstaten te zijn, terwijl ze over steeds minder middelen beschikken. Na de aanslagen in Parijs van vrijdag 13/11/2015, heeft Frankrijk het aangetoond door de aanwending van de wederzijdse defensie clausule (artikel 42.7 VEU) te vragen, die bepaalt dat, indien een lidstaat blootgesteld aan een gewapende agressie op zijn grondgebied wordt, de andere lidstaten "moeten" steun en hulp bieden "met alle middelen in hun macht, in overeenstemming met artikel 51 van het VN-Handvest." De aanroeping van de 42.7 is een politieke maatregel. Om ze in militaire acties te vertalen zullen langdurige onderhandelingen tussen de 27 en Frankrijk nodig zijn, Denemarken zijnde vrijgesteld. En het resultaat van de onderhandelingen zal dun zijn.


De aanzienlijke, en zonder coherentie op Europees niveau, bezuinigingen in de defensiebegrotingen van de EU-lidstaten hebben de modernisering van de strijdkrachten vertraagd, de incoherentie van defensie instrumenten in Europa verhoogd, en de controle door die Staten op belangrijke soevereine technologieën doen verliezen. Hun defensie-inspanning is nog steeds van 200 miljard € per jaar, dus tussen een derde en de helft van de Amerikaanse defensie-budget, terwijl hij produceert slechts een tiende van hun capaciteiten. De 28 lidstaten van de Europese Unie tellen nu een miljoen en een half soldaten, maar slechts 80.000 soldaten, ongeveer 5%, kunnen in externe operaties worden gebruikt. Voor het grootste deel, ze zijn Frans of soldaten van het Vreemdelingenlegioen. Bij gebrek aan echte militaire capaciteiten, kunnen de lidstaten niet voor onze veiligheid zorgen. Ze doen meestal beroep op de NAVO, dat wil zeggen op de VS, die het meest bezorgd zijn over Azië.


De stichting van de VSE op basis van het Schengen model zou dit wanbeheer en deze risico's beëindigen. De criteria voor de selectie van potentiële partners identificeren de EU-lidstaten die de meeste kans hebben om deel te nemen in hun stichting: ze zijn het minst soeverein.


Met, eindelijk, de stichting van een echte Europese pijler van de Alliantie, zouden de VSE op termijn beter met de bedreigingen voor het Westen kunnen omgaan, hetzij in samenwerking met de niet-Europese bondgenoten, ofwel alleen als ze niet willen of kunnen bewegen. Europa moet daarom over een effectieve en efficiënte militaire werktuig beschikken. Dit is mogelijk binnen het kader van de confederale of federale VSE, die de oprichting van echte Europese strijdkrachten zouden toelaten, in aanvulling op die van de EU-lidstaten. De gebruikelijke oplossingen, de coalities van staten, zoals de NAVO, het Eurocorps, de EUMS, die met gedetacheerde medewerkers van nationale legers werken, is niet bevredigend, omdat dit personeel voortdurend verscheurd is tussen de loyaliteit verschuldigd aan de instelling die hij dient, en deze die vereist is door zijn oorspronkelijke korps, die met name beslist over te toekomstige promoties en aanstellingen. Echt Europese strijdkrachten vereisen een homogeen officierskorps, ten dienste van de VSE, en deze homogeniteit kan alleen worden bereikt na een gezamenlijke opleiding van officieren.


Gezien de economische omgeving, en dus de begroting, zou het aantal manschappen in dienst van de lidstaten moeten blijven dalen, alsook het aantal basis en voortgezette opleidingsinstituten. Maar Europa moet niet vergeten dat de verdediging ontmantelen, met name de opleiding van de militaire kaders, ongeacht de te verwachten bedreigingen, nooit redelijk is geweest: de gevolgen van wat in de jaren 1920 werd gedaan zijn bekend. De huidige integrismes en fundamentalismes zijn net zo gevaarlijk als de totalitarismes van toen.


Een gemeenschappelijke Europese optreden op het gebied van defensie is vereist. De meeste Europeanen, zoals blijkt uit de Eurobarometer tien jaar geleden wensen het. Alleen de establishment verzet zich daartegen. Deze nieuwe sprong voorwaarts voor Europa zal de immateriële troeven van de Europese samenleving beter tot zijn recht laten komen: solidariteit, rechtvaardigheid, respect voor het milieu, de democratie en de rechtsstaat, zowel intern als internationaal. Een Europese defensie zal de Europese waarden versterken in de wereld en bijdragen tot het genereren van de nodige morele kracht, om zowel de politieke unie als de buitenlandse actie te bevorderen. Zodoende zal Europa een meer wezenlijke bijdrage aan de wereldwijde problemen kunnen bieden.


De strijd tegen de georganiseerde misdaad, illegale immigratie, terrorisme, piraterij, hybride oorlogvoering, impliceert een grenscontroles capaciteit en de leiding van binnenlandse en buitenlandse operaties, civiel en militair, en dus inlichtingendiensten, douane, politie, gemilitariseerde politie, evenals militaire middelen gebruiken, op basis van de waargenomen niveau van geweld en dus te implementeren. De EU heeft aanzienlijke mogelijkheden van interventie, met name politieke, financiële, economische, maar haar lidstaten zijn terughoudend om ze de middelen, in het bijzonder het personeel en het nodig materieel, te bieden als het gaat om de civiele en militaire operaties uit te voeren die zij hebben besloten.


De Europese krachten, hun personeel (douane, politie, justitie, civiele bescherming officieren, gendarmes, militair) en de apparatuur die nodig is voor deze operaties moeten daarom specifiek behoren tot VSE, vooral om over de prerogatieven van de openbare macht te beschikken. Opdat ze het levenlicht zouden aanschouwen, is een Europese opleiding voor alle categorieën van personeel een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde. De voldoende voorwaarde is natuurlijk de politieke wil.


Om deze te verhogen, werkt de S€D.


Voor meer informatie, zie Jean Marsia, De l’École royale militaire de Belgique à une université européenne de Défense, La clé d’une Défense européenne, celle des Etats-Unis d’Europe !, Bruxelles, Academic & Scientific Publishers.Vorige pagina - Terug pagina geschiedenis

Naar de top van de pagina