Europese Vereniging voor Defensie IVZW – S€D

Waarom gebruik maken van het acroniem € in het kader van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW? 1. Tijdens een opzoeking op het web, b.v. via Google, verwijst het acroniem SED naar een groot aantal zeer diverse uitdrukkingen, gaande van de Oost-Duitse communistische partij tot een Linux online editor, van een restaurant tot een verwarmingsinstallateur. S€D maakt onze IVZW veel meer zichtbaar: het verwijst onmiddellijk en alleen naar haar. 2. De euro, onze gemeenschappelijke munt, is de grootste overdracht van de soevereiniteit in het kader van de opbouw van een verenigd Europa, en de ECB blijft op heden de enige federale instelling in Europa. Het feit dat we gebruik maken van het symbool € toont onze wil om op het gebied van defensie en veiligheid dezelfde overdracht van soevereiniteit te laten doorvoeren dan op het monetair gebied.
Home Presentatie Activiteiten Agenda Publicaties Organisatie Geschiedenis Multimedia Steun Contact Links Hoe word ik lid? Necrologie

ADRES


S€D

Karmelietenstraat 24 bus 10

1000 Brussel

Belgïe

CONTACT


Per telefoon

Tel. +32 (0)476.49.04.96


info@seurod.eu

Sitemap

Home

Presentatie

Activités

AV

RvB

Vormigen

Burgerzin

Studies

Agenda

Publicaties

Tijdschrift “S€D”

Studies

Pers

CitatenOrganisatie

Leden

Raad van bestuur

Erecomité

Geschiedenis

Multimédia

Fotos

Videos

Steun

Contact

Links

Hoe weerd ik lid ?

Necrologie

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur Google Bookmarks Partager par e-mail Partager sur LinkedIn Imprimer

© Copyright S€D 2015 - 2018

Bankrekening: 973-1439843-09

(IBAN: BE52 9731 4398 4309 - BIC: ARSPBE22)

Wettelijke vermeldingen

Last newsletter
LA CLEF D'UNE DÉFENSE EUROPÉENNE, CELLE DES ÉTATS-UNIS D'EUROPE


Dans la première partie, l’auteur expose l’origine de la formation universitaire au commandement et son évolution. Dans la deuxième, il décrit comment les établissements militaires d’enseignement supérieur ont intégré les espaces européens de l’enseignement supérieur et de la recherche, la politique européenne de sécurité et défense, ainsi que le programme ERASMUS et son pendant militaire. Dans la troisième partie, il analyse la situation actuelle de l’Europe et en déduit la nécessité des États-Unis d’Europe, d’une Défense européenne et d’une Université européenne de défense.


Om het boek te bestellen.

Referenties: ISBN: 9789057184703

Een digitale versie is te bestellen via amazon.fr

Un jour viendra où vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne”.


Victor Hugo

Discours au Congrès de la paix, Paris, 21/08/1849, Assemblée nationale.

Presentatie


Het Justus Lipsius-gebouw is het hoofdkwartier van de Raad van de Europese Unie in Brussel, zo genoemd ter ere van Justus Lipsius, een zestiende-eeuwse filoloog vanuit Brabant.In maart 2012 werd de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy ervan bewust dat defensie sinds 2005 niet meer was opgenomen in de agenda van de Raad. Dit startte een proces dat de 28 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie (EU) in december 2013 heeft geleid tot het bepalen van een actieplan en van een nieuwe afspraak in juni 2015. Maar in juni laatstleden heeft de Europese Raad de behandeling van de defensie aangelegenheden uitgesteld tot de tweede helft van 2016. Ondertussen zijn het politieke Europa en de Europese defensie met 28 lidstaten zo goed als geblokkeerd, terwijl de actualiteit de noodzaak aantoont om onze politieke en militaire integratie te hervatten.


De 28 EU-lidstaten beschikken in 2015 samen over anderhalf miljoen militairen waarvan slechts 80.000 soldaten, ongeveer 5 %, kunnen ingezet worden in buitenlandse operaties, ondanks een collectieve inspanning ter hoogte van 200 miljard € per jaar voor defensie. Hoewel de Europeanen een derde van het Amerikaanse defensiebudget uitgeven, genereren zij minder dan een tiende van de Amerikaanse militaire capaciteiten. Blijkbaar worden deze 200 miljard € dus zeer slecht benut.


Om haar militaire capaciteiten te vergroten en Europa een plaats te geven in de internationale betrekkingen die beter zou overeenkomen met haar economische macht, haar waarden en haar beschavingsvorm, is het noodzakelijk dat een meer vastberaden en solidaire Unie de dag ziet. Het zijn vooral de kleinere, minder soevereine staten binnen de EU die de hoogste kans bieden op het bereiken van een sterkere Unie. Een kern, samengesteld uit kleine en solidaire staten, zou de motor moeten vormen van wat we de Verenigde Staten van Europa zouden noemen, met Brussel als hoofdstad. Deze staten, leden van de EU, van de NAVO en van de eurozone, zouden de BENELUX, de Baltische Staten, Portugal, Griekenland, Slovenië en Slowakije kunnen zijn.


Naargelang de toetredingen, zullen de Verenigde Staten van Europa groeien, wat hen de mogelijkheid zal bieden om steeds belangrijker staten op te nemen, zodra de omvang van hun gemeenschappelijke defensiebegroting en van hun defensie-industrie evenwaardig zal zijn aan die van deze potentiële leden.


De waarde van een leger is nauw verbonden aan het opleidingsniveau van haar officieren. De Verenigde Staten van Europa zouden hen een opleiding van hoge kwaliteit moeten bieden, in een Europese defensie universiteit, waarvan de Belgische Koninklijke Militaire School het eerste onderdeel zou kunnen zijn.


Le fil de l’épéeOm deze doelstellingen te bereiken, is het nodig de publieke opinie in beweging te brengen. De Europese Vereniging voor Defensie (S€D) wil hiertoe bijdragen volgens de methodes die de Pruisische hervormers en Gerhard von Scharnhorst in het bijzonder hebben toegepast. Deze heeft, op 24 januari 1802, de Militärischen Gesellschaft opgericht, die de met defensie-aangelegenheden betrokken elite groepeerde en die de basis heeft gelegd voor het Pruisische herstel tussen 1813 en 1815. Charles de Gaulle liet zich hierdoor inspireren in “Le fil de l’épée, gepubliceerd in 1932, alsook generaal Wolf von Baudissin, de oprichter van de Bundeswehr op 12 november 1955.


De internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) S€D verzamelt zij die willen bijdragen aan de oprichting van de Verenigde Staten van Europa (USE), van het Europese leger en van de European Defence University. Voor meer informatie: zie “ Een korte geschiedenis van de toekomst van Europa ”.


De S€D werd oorspronkelijk gesticht als feitelijke vereniging op 2 oktober 2015 door Jean Marsia, Mathias Kende, Claude Paelinck, Xavier Raedts en Michel Van Hecke, om de oprichting van een IVZW voor te bereiden die, zodra juridisch en financieel mogelijk en noodzakelijk voor haar activiteiten, dezelfde naam zou dragen. De feitelijke vereniging S€D heeft opgehouden te bestaan zodra haar doel bereikt werd.


Les statuts


Le règlement d'ordre intérieur


Koninklijk besluit van 25 maart 2016

Naar de top van de pagina