Vous recevez cette newsletter parce que vous êtes membre de la S€D en 2015-2016.

Pour vous désabonner, envoyez un mail à info@seurod.eu.

U ontvangt deze newsletter omdat u lid bent van het S€D in 2015-2016.

Om u uit te schrijven, stuur dan een e-mail info@seurod.eu.

Header

Bruxelles, le 7 novembre 2016

Aux membres de l’AISBL Société Européenne de Défense (S€D),
Beste vrienden, chères amies, chers amis,

Zoals eerder aangekondigd, zullen leden van de sectie HBG van de KUIAD en van de S€D op zondag 4 december 2016 de tentoonstelling "RSL Undercover - België en de Geheime Oorlog" bezoeken.

Afspraak om 1030 uur in 8800 Roeselare, Directeurswoning, Hendrik Consciencestraat 10.

Stad Roeselare herdenkt immers in 2016 de Eerste Wereldoorlog. (Zie). Roeselare was toen de eerste stad achter het front, en alle info over de Duitsers was van onschatbare waarde voor onze soldaten. Roeselare was in die tijd een bolwerk van spionage en opvallend was dat heel wat vrouwen zich hiervoor engageerden.

De Veiligheid van de Staat, gesticht in 1830, dus de op een na oudste inlichtingendienst ter wereld, draagt bij tot de herdenking door middel van een tentoonstelling.

Deze leert je onder andere dat de spionagenetwerken in België tijdens de wereldoorlogen bij de beste ter wereld behoorden, laat je kennismaken met verzetsheldinnen als Edith Cavell en Gabriëlle Petit, toont codeboekjes, wapens waar Duitsers mee werden aangevallen, ...

Maar wat het meest tot de verbeelding spreekt zijn toch wel de vele gadgets. Je ziet er onder andere sigarettenpakjes om microfilms in te verstoppen, een zogenaamde dode brievenbus, een polshorloge waarmee je in het geniep foto's kunt maken, ... Het zijn allemaal authentieke gadgets. Verschillende worden vandaag nog altijd gebruikt, zij het dan in een modernere versie. Het is de eerste keer dat deze collectie buiten de muren van de Veiligheid van de Staat te bekijken is. De expo wordt aangevuld met bruiklenen uit privé-collecties, van ADIV en uit New York en Amsterdam.

Vervoer:
Station Roeselare is onmiddellijk op de hoek van de Consciencestraat (ca. 300 m van expo).
Voor auto's best GPS instellen op De Coninckplein (parking, 100m van expo) of Polenplein (parking, enkele honderden meters van expo).

Middagmaal: (aan de kaart)
Restaurant Suurplas
Polenplein 7, 8800 Roeselare
info@suurplas.be
www.suurplas.be
051/24.24.67

Inschrijving via link VOOR de 1ste december 2016.

header

Comme annoncé précédemment, les membres de la section RBC de la RUSRA et de la S€D visiteront l'exposition "RSL Undercover - La Belgique et la guerre secrète" le dimanche 4 décembre 2016.

Réunion à 1030 heures à 8800 Roeselare, (Roulers), Directeurswoning, Hendrik Consciencestraat 10.

La ville de Roeselare commémore en effet la Première Guerre mondiale en 2016. (voir). Roeselare fut la première ville derrière le front, et toutes les informations sur les Allemands étaient inestimables pour nos soldats. Roeselare, à l'époque, fut un bastion de l'espionnage et il est frappant de constater que de nombreuses femmes se sont engagées dans cette activité.

La Sûreté de l'État, fondée en 1830, donc le service de renseignement le deuxième plus ancien dans le monde, contribue à la commémoration au moyen d'une exposition.

Celle-ci enseigne entre autres choses que les réseaux d'espionnage en Belgique étaient pendant les guerres mondiales parmi les meilleurs au monde. Elle permet de faire connaissance avec des héroïnes de la résistance comme Edith Cavell et Gabrielle Petit. Elle montre des livres de code, des armes qui ont servi à attaquer les Allemands, ...

Mais ce qui parle le plus à l'imagination, ce sont sûrement les nombreux gadgets. Vous voyez, entre autres, des paquets de cigarettes où cacher des microfilms, une boîte aux lettres « morte », une montre-bracelet qui vous permet de prendre des photos à la sauvette ... Tous les gadgets sont authentiques. Plusieurs sont encore utilisés aujourd'hui, parfois dans une version plus moderne. C’est la première fois que cette collection peut être vue hors des murs de la Sûreté de l'État. L'exposition est complétée par des prêts provenant de collections privées, de celles du SGRS et de New York et d’Amsterdam.

Transport:
La gare de Roeselare est juste au coin de la Consciencestraat (à. 300 m de l’expo).
Pour les autos, encoder dans le GPS : De Coninckplein (parking, 100 m de l’expo) ou Polenplein (parking, quelques centaines de mètres de l’expo).

Lunch: (à la carte)
Restaurant Suurplas
Polenplein 7, 8800 Roeselare
info@suurplas.be
www.suurplas.be
051/24.24.67

Inscription via lien AVANT le 1er décembre 2016.

Bien cordialement - Met vriendelijke groeten

Jean Marsia
Président / VoorzitterRUSRA / KUIAD - Bruxelles 2 - Stand Up for Europe - Ainsi va le monde !

header